Forside / Blog / Skrotningspræmie – Spørgsmål & Svar
Skrotpræmie

Skrotningspræmie – Spørgsmål & Svar

Skrotpræmie

Her kan du finde svar på de oftest stille spørgsmål i forbindelse med skrotningsordningen for brændeovne.

Hvordan ansøger jeg om tilskud?

Før du ansøger, skal du tage kontakt til din lokale skorstensfejer, som skal udfylde en skrotningsattest for dig. Når du har en underskreven skrotningsattest fra din skorstensfejer kan du søge om skrotningstilskud. Det sker ved hjælp af dit NEM-ID på en digital ansøgningsportal. Ansøgningsportalen forventes at være åben for ansøgninger i begyndelsen af uge 48. Her vil du blive bedt om at indtaste relevante oplysninger til brug for behandlingen af din ansøgning. Endvidere skal du uploade en underskrevet skrotningsattest.

Hvornår kan jeg ansøge om tilskud?

Du kan ansøge om tilskud for skrotning af din brændeovn, når du har modtaget en underskreven skrotningsattest fra din lokale skorstensfejer.

Ordningen forventes at blive lanceret i begyndelsen af uge 48, når skrotningsbekendtgørelsen har været i høring og endelig godkendt. Uddelingen af tilskud sker efter først-til-mølle princippet indtil de afsatte midler er brugt, dog senest med udgangen af 2016. Der er derfor vigtigt, at du søger så hurtigt som muligt og gerne i 2015, hvis du vil være nogenlunde sikker på at kunne få tilskud. Du kan allerede nu tage kontakt til din skorstensfejer for at få hjælp til at aldersbestemme din ovn.

Hvornår får jeg tilskuddet udbetalt?

Når du har oprettet din ansøgning på den digitale ansøgningsportal, vil din ansøgning blive behandlet af sekretariatet for skrotningsordningen. Hvis din brændeovn lever op til ordningens kriterier og der er en underskreven skrotningsattest, der bekræfter dette, vil du modtage tilskuddet på kr. 2150 indenfor 10 hverdage. Den digitale ansøgningsportal vil først være tilgængelig fra ca. den 20. november, men du kan allerede nu tage kontakt til din skorstensfejer og få aldersbestemt din ovn.

Hvordan får jeg tilskuddet udbetalt?

Tilskuddet udbetales til din registrerede NEM-konto.

Hvor længe kører ordningen?

Ordningen lanceres i begyndelsen af uge 48 og uddelingen af tilskud sker efter først-til-mølle princippet indtil de afsatte midler er brugt, dog senest med udgangen af 2016. Hvis du vil være nogenlunde sikker på at få tilskud, kan det være en fordel at søge så hurtigt som muligt i 2015. Du kan altid følge den aktuelle balance i ordningen på hjemmesiden fra ordningen lanceres.

Hvordan finder jeg ud af, at min brændeovn er gammel nok?

Det kan være vanskeligt for menigmand at aldersbestemme en brændeovn. Som hovedregel er de gamle ovne fra 1990 og før typisk med mindre eller ingen glaslåge og uden serienummer. Din lokale skorstensfejer kan hjælpe dig med at afklare, hvorvidt din ovn er gammel nok til at få skrotningstilskud. Der kan dog fortsat være god miljøgevinst ved at skrotte ældre ovne fra før 2005, som også har væsentlig større partikeludledning end de nuværende krav, og ligeledes dårligere brændeudnyttelse. Du kan dog ikke få skrotningstilskud til udskiftning af brændeovne i denne alderskategori. Vi har samlet et mindre billedarkiv af både ældre og nyere ovne her

Kan jeg få tilskud til at skrotte min gamle pejseindsats?

Ja, pejseindsatse fra 1990 og før er ligeledes omfattet af skrotningsordningen.

Hvad skal jeg gøre af min gamle brændeovn?

Din gamle brændeovn må ikke sælges eller foræres væk, da den ikke lever op til de nuværende krav til partikeludledning for nysolgte brændeovne. Du skal derfor bortskaffe den ved at aflevere den på kommunens genbrugsstation eller hos en skrothandler.

Hvordan får jeg fat i min lokale skorstensfejer?

En oversigt over hovedparten af landets skorstensfejere, organiseret i skorstensfejerlauget, finder du her: Skorstensfejeroversigt på laugets hjemmeside. Listen er ikke udtømmende, for i nogle områder af Danmark er der endvidere såkaldte frie fejere. På ansøgningsportalen vil du også kunne finde frem til din lokale skorstensfejer, men tag gerne allerede nu fat i din skorstensfejer, hvis du overvejer at skrotte din gamle brændeovn.

Hvad er en skrotningsattest?

Som dokumentation for at din brændeovn lever op til skrotningsordningen, skal skorstensfejeren underskrive en skrotningsattest, hvor skorstensfejeren attesterer at din brændeovn lever op til følgende tre kriterier:

Brændeovn produceret i 1990 eller før
Brændeovn i brug på adressen ved offentliggørelsen af skrotningsordningen den 29. oktober 2015 (kun ejere til anlæg i brug kan få tilskud).
Brændeovn skrottet
Du kan kun søge om tilskud til skrotning af én brændeovn pr. ansøger og én brændeovn pr. adresse.

Kan jeg søge om skrotningstilskud for brændeovnen i mit sommerhus?

Ja, du kan også søge om skrotningstilskud til en brændeovn, som er installeret i dit sommerhus, så længe den lever op til kriterierne for ordningen. Du kan imidlertid kun søge om et tilskud pr. adresse og kun ét tilskud pr. person.

Kan jeg som lejer søge om skrotningstilskud?

Ja, hvis du er ejer af brændeovnen installeret på lejemålet, og det er accepteret af din udlejer.

Kan jeg som andelshaver søge om skrotningstilskud?

Ja, hvis du er ejer af brændeovnen installeret i din andelsbolig. Hvis andelsboligforeningen ejer brændeovnen skal bestyrelsen godkende skrotningen.

Kan jeg installere en varmepumpe eller anden alternativ varmekilde i stedet for den skrottede brændeovn?

Ja, skrotningstilskuddet er alene et tilskud til at skrotte din gamle brændeovn. Du kan frit vælge om du vil installere varmepumpe, jordvarme eller anden opvarmningsform i stedet. Eller om du foretrækker at installere en ny brændeovn, der overholder de gældende lovkrav. Du kan læse mere om alternative varmekilder her sparenergi.dk

Kan jeg søge, selvom jeg ikke har NEM-ID?

Borgere som er fritaget for digital post fra det offentlige kan ansøge på papirblanket om tilskud til skrotning af brændeovn. En papirblanket kan fås ved henvendelse til Miljøstyrelsens skrotningssekretariat, når ordningen lanceres formentlig i begyndelsen af uge 48.

Kan jeg annullere min ansøgning?

Ja, du kan annullere din ansøgning. Dette vil blive beskrevet nærmere, når den digitale ansøgningsportal er tilgængelig fra ca. uge 48.

Skal jeg betale skat af skrotningstilskuddet?

Nej, skrotningstilskuddet er ikke skattepligtigt.

Kan jeg få servicefradrag fra BoligJobordningen for lønudgifter til installation af nyt opvarmningssystem, hvis jeg også for skrottilskud?

Skrotningstilskuddet gives som tilskud til at afinstallere og bortskaffe din brændeovn. Evt. lønudgifter forbundet med at installere nyt opvarmningssystem så som varmepumpe mv. er derfor fradragsberettiget efter de gældende regler for Boligjobordningen i 2015.

Kan jeg få tilskud for min gamle brændeovn, som ikke har været tilsluttet fornylig?

Nej, det er kun muligt at få tilskud til brændeovne, der var tilsluttet fra den dag, hvor ordningen blev annonceret. Gamle brændeovne der har været koblet fra må i øvrigt kun tilsluttes på ny, hvis det kan dokumenteres, at brændeovnen kan opfylde miljøkravene i brændeovnsbekendtgørelsen, dvs. de krav som alle nye brændeovne skal opfylde, før de må tages i brug.

Kan jeg få tilskud til min nye brændeovn, jeg lige har købt i september?

Nej, desværre. Ordningen er kun fremadrettet for ældre brændeovne, som skrottes efter den 29. oktober 2015.

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *