Forside / Videnscenter

Videnscenter

Gode råd og nyttig viden

Hos Pejsen.com går vi rigtig højt op i at give vores kunder professionel råd og vejledning. Det gør sig gældende både når der skal købes, installeres eller vedligeholdes. I vores videnscenter har vi samlet en masse nyttig information til alle jer som kan stå og blive lidt i tvivl om alt det der med brændeovne og pejse. Vi klæder jer på til købsbeslutningen, guider jer igennem økonomien i brændeovnen både ved købet men også i driften. Vi giver dig alt det du skal vide til at få helt styr på optændingen og vejleder dig til vedligehold af ovnen. Læs med og bliv klogere på brændeovne og pejse, har du spørgsmål kan du altid kontakte os.

Vælg en ovn der passer designmæssigt til hjemmet og jeres smag.

Selvom ovnen er dyrere end forventet er de sidste penge som oftest givet godt ud, fordi man får lige den ovn man bedst kan lide og derved kan der opnås en større tilfredshed.
Find en god placering i hjemmet så man får optimal udnyttelse og synsmæssigt billede af ilden. Har du en eksisterende skorsten spørg da forhandleren til råds om evt. fordele og ulemper ved denne placering.
Du skal sikre dig at den ovn du vælger lever op til de forventninger du har til kvaliteten, konstruktionen og er udført i gode materialer. Der er mange svært synlige forskelle på ovne. Se blot på vægttabellen, eller spørg forhandleren om det konstruktive, og ikke mindst finish.
Det er vigtigt at vide, hvordan de forskellige ovntyper fungerer så du får den bedste oplevelse af ilden og den ovn der funktionsmæssigt passer til dine ønsker.
For at udnytte brændet bedst muligt er det vigtigt at fyre korrekt. Spørg forhandleren om fyringsteknik og optænding.
Det er vigtigt altid at have tørt brænde. Tørt brænde har den største varmeafgivelse og er nemmere at få ild i. Ved fyring med vådt brænde bruges alt brændets energi til at få vandet ud af brændet og ud gennem skorstenen, hvor der også dannes løbesod. Skal du selv installere ovnen skal du sætte dig ind i reglerne for installationen. Installation af brændeovn kræver ikke byggetilladelse men skal derimod godkendes af den lokale skorstensfejer før den tages i brug.
Køb ovnen det sted, hvor du mener du får den bedste rådgivning og service, så du er tilfreds med handelen.
Skal du have ovnen installeret af forhandleren skal du være opmærksom på om opgaven kan udføres som du ønsker det. Det er ikke altid slutbeløbet der skal være det afgørende for en handel, men også, hvilket stykke arbejde der leveres, og sidst men ikke mindst hvilket service niveau forhandleren kan tilbyde.

De 6 forudsætninger for den optimale forbrænding

1). Fugtigheden i træet skal ligge fra 16 til max 20% for at træet kan brænde rent og risikoen for sod dannelser er minimal
Jo fugtigere dit brænde er jo mere vil det sode og jo mere umuligt er det at få det til at brænde. Desuden giver fugtigt træ næsten ingen varme, da al energien bruges til at fordampe vand op gennem skorstenen. Vi anbefaler at fyre med løvtræ, Bøg, Ask, Birk, Elm eller Eg.

2). Størrelsen på brændet skal være 25-30cm i længden og have en diameter på 5-8cm ved løvtræ (hårdt træ) og kan være op til 10cm ved nåletræ (let træ). Brændet består af kulstof og kulstoffet indeholder gas. Gassen bliver hurtigere og nemmere frigivet ved små brændestykker, og det er gassen alle nye brændeovne og pejseindsatse er konstrueret til at udnytte.
Jo større brændestykker du fyrer med jo mere uøkonomisk og besværlig bliver det at fyre. Desuden dannes der ofte kulilte og sod da træet bare ligger og ulmer.

3). Antallet af brændestykker skal minimum være 2-4 stykker brænde pr. påfyring. Ilden kan nemmest fænge brændet når det er lagt ind på kryds af hinanden så der er luft imellem brændestykkerne og når brændet er kløvet. Jo færre brændestykker du fyrer med jo sværere bliver det for ilden at fænge brændet.

4). Forbrændingsluft skal tilføres i en sådan mængde at bålet altid brænder med klare og rolige flammer der lige slipper brændet og din glasrude ikke bliver sort af sod.
Jo mere du lukker for forbrændingsluften jo mere kvæler du bålet. Desuden er der stor risiko for røggaseksplosioner der giver røgudslip inde i boligen.

5). Skorstenstrækket skal være tilstrækkeligt til det ildsted der er koblet til. Skorstenen er at betragte som ildstedets motor. (Hvis ikke motoren virker kører bilen ikke). For at opnå optimalt skorstenstræk er det vigtigt at skorstenen har den rigtige diameter, højde, tæthed og placering. Nogle ildsteder kræver mekanisk skorstenstræk i form af en røgsuger. Denne sikrer altid optimalt træk.
Jo dårligere skorstensforhold du har jo mere umuligt bliver det at holde gang i bålet, for det er undertrykket i skorstenen der trækker nyt ilt med ind til forbrændingen.

6). Ilttilførsel til opstillingsrummet er nødvendigt for at bålet hele tiden har noget at “leve” af. Bålet forbruger temmelig meget ilt til forbrændingen så der skal tilføres ligeså meget ilt til det rum hvori du har brændeovnen eller pejseindsatsen for at det går lige op og bålet ikke “dør” ud. Til de fleste brændeovne og pejseindsatse kan der monteres luftbokse der kan tilkobles et rør der går ud i det fri således at ildstedet får forbrændingsluft udefra og er uafhængig af indeklima. Dette specielt i nye huse der er meget tætte.
Jo mindre ilt der tilføres opstillingsrummet jo større er sandsynligheden for dårlig forbrænding, røgudslip og træthed.

Installation og montering

Når du installerer din nye brændeovn er der en række generelle regler, der altid skal overholdes:

OBS!! der er nye regler pr.1 januar 2008 om installation af brændeovne.

Brændeovnen skal altid installeres i henhold til gældende national lovgivning og de anvisninger der er anført på brændeovnens godkendelsesmærke. Kontkat derfor altid de lokale myndigheder, inden brændeovnen opstilles og tilsluttes.

Skorstenen skal være så høj og i en sådan stand, at trækforholdene er i orden. Skorstenen er brændeovnens “motor”, og fungerer denne ikke korrekt, virker brændeovnen ikke efter hensigten. Kontakt den lokale skorstensfejer for nærmere information.

Vær sikker på, at det rum hvori brændeovnen opstilles kan blive tilført tilstrækkeligt med frisk luft. Vær opmærksom på, at for eksempel en tændt emhætte kan skabe undertryk og dermed reducere trækket i skorstenen.

Undersøg om gulvet kan bære brændeovnens og skorstenens vægt.

Placer altid brændeovnen på et ubrændbart underlag. Vær desuden opmærksom på at overholde de minimumsafstande til brændbart materiale, der er anført på brændeovnens godkendelsesmærke.

Foretag aldrig selv ændringer i brændeovnens tekniske funktioner, og følg altid forhandlerens og skorstensfejerens anvisninger. Uautoriserede ændringer eller fejl opstilling kan medføre risiko ved brug af brændeovnen og forringe fyringsøkonomien. Bemærk tillige at sådanne ændringer medfører bortfald af garantien på brændeovnen.

Pris for opvarmning i brændeovn

Herunder ses tre eksempler på brændeindkøb:

 • En stablet rummeter birk til 500 kr. pr. rummeter giver en energipris på 0,36 kr./kWh
  (99 kr./GJ)
 • En kasserummeter bøg til 400 kr. pr. rummeter giver en energipris på 0,41 kr./kWh
  (113 kr./GJ)
 • En kasserummeter gran til 300 kr. pr. rummeter giver en energipris på 0,49 kr./kWh
  (137 kr./GJ)

Ovenstående er betinget af, at man har enbrændeovn med en virkningsgrad på ca. 70% (forudsat at der fyres korrekt). Brændet har i alle tre tilfælde været lagret i kløvet tilstandi 1-2 år (vandindholdet er ca. 18%, og brændværdien er dermed 4,2 kWh/kg).

Til sammenligning ses følgende energipriser til opvarmning:

 • Elvarme, ca. 1,90 kr./kWh (528 kr./GJ)
 • Oliefyring, ca. 1,24 kr./kWh (344 kr./GJ) ved90% virkningsgrad (se under 1)
 • Fjernvarme 0,55 – 0,85 kr./kWh (153 – 236 kr./GJ)
 • Stokerfyr til træpiller, ca. 0,56 kr./kWh (156 kr./GJ) ved80% virkningsgrad (se under 2)

1) Olieprisen er regnet som kr. 11.000,- for 1.000 liter.
2)Træpilleprisener regnet som kr. 2.200,- for 1 ton.
Alle priser er cirkapriser pr. 8.november 2011, incl. moms (priserne varierer dogmeget for de enkelte dele af landet).

Alle ovenstående energipriser er for nyttig varme.

Beregning af energiprisen for brænde

 • Energi pr. rummeter = rumtæthed * virkningsgrad * fastmassetal * brændværdi
 • Energipris = rummeterpris / energi pr. rummeter

Hvor:
Energi pr. rummeter (kWh/m3) = den nyttige energi af en rummeter, der bliver tilført opstillingsrummet

Rumtæthed (kg/m3) = rumtætheden for den pågældende træsort fremgår af tabellen under andet afsnit på denne side

Virkningsgrad = her er regnet med 0,7 (70%)

Fastmassetal = hvor stor en del af brændet er faststof (findes under andet afsnit på denne side og antager værdier fra 0-1)

Brændværdi (kWh/kg) = hvor meget energi der er i 1 kg træ (her regnet med 4,2 kWh/kg)

Energipris (kr./kWh) = prisen for en kilowatt-time

Rummeterpris (kr.) = prisen for den pågældende rummeter.

Energienheder
Energi (kWh) = kilowatt-time
Energi (GJ) = Gigajoule
1 Gigajoule (GJ)= 1000 Megajoule (MJ)

Sådan vedligeholder du din brændeovn

Det er vigtigt at vedligeholde din brændeovn eller pejseindsats. Det er ligesom med en bil, jo bedre du behandler og vedligeholder den, jo længere holder den og så “kører” den jo også bedre.

Din brændeovn eller pejseindsats er et lukket og tæt ildsted der kræver vedligeholdelse. Herunder er beskrevet de dele der bør udskiftes eller serviceres:

Pakninger i lågen:
Bør udskiftes minimum hver andet år eller oftere. Pakningen skal holde lågen tæt og modvirke falsk træk og dermed sikre optimal funktion på luftreguleringsspjældet. Pakningen ser nødvendigvis ikke slidt ud men ved brug bliver den hård og sammenpresset og har ikke længere så god funktion

Pakninger ved glas:
Bør udskiftes minimum hvert andet år ved hyppig brug. Pakningen ser nødvendigvis ikke slidt ud men ved brug bliver den hård og sammenpresset og har ikke længere så god funktion

Pakning ved askeskuffe:
Bør udskiftes minimum hver andet år eller oftere. Pakningen skal holde lågen tæt og modvirke falsk træk fra bunden og dermed sikre optimal funktion på luftreguleringsspjældet. Denne pakning kan resultere og ukontrollabel forbrænding og høje temperaturer der kan skade ovnen. Pakningen ser nødvendigvis ikke slidt ud men ved brug bliver den hård og sammenpresset og har ikke længere så god funktion. Pakningen skal være blød og fleksibel.

Ildfast beklædning i brændkammer:
Skal udskiftes efter behov. Den ildfaste beklædning skal isolere brændkammeret og beskytte stålet i brændkammeret. Når den ildfaste beklædning bliver tyndere end 20% af den originale tykkelse bør den udskiftes eller hvis beklædningen begynder at falde ned. Mindre revnedannelser har ingen betydning.

Stålets overflade:
Næsten alle brændeovne er malet med varmefast Senotherm maling i sort eller grå. Ved brug af ovnen kan malingen slides og det kan i nogle tilfælde være nødvendigt at reparere overfladen. Senotherm maling kan købes i spray, hvis du skal have ovnen shinet op.

Fedtsten:
På nogle brændeovne er der fedtstensbeklædning til at akkumulere varme. Fedtstenen er en natursten der indeholder jern ilte og du skal derfor undgå at der kommer for meget fugt på når du tørrer dem af. Brug derfor kun en hårdt opvredet klud. Er fedtstenen blevet mørk eller grim i overfladen kan den slibes med fint sandpapir og ståluld, så den bliver flot igen.

Glasset i lågen:
Rens glasset efter behov og KUN når ovnen er kold. Sprøjt pejseglasrens på ruden og lad det sidde ca. 15-20 sekunder, tør efter med en blød klud eller køkkenrulle. Pas på ikke at sprøjte for meget på så det løber ned i pakninger eller ned på gulvet. Til fastbrændt sod kan der bruges en glaskeramisk skraber med forsigtighed.

Vær FORSIGTIG med at bruge asken til at gøre glasset rent med da asken kan indeholde urenheder eller små sandkorn der kan ridse glasset.

Husk – er glasset sodet, fyrer du forkert

Trust Badge