Forside / Shop / Brændeovnstilbehør / Træpiller og tilbehør

Træpiller og tilbehør

I vores webshop finder du et udvalg af træpiller og tilbehør. Skulle der imidlertid være tilbehør du ikke kan finde så er du altid velkommen til, at kontakte pejsen.com for råd og vejledning ved køb af tilbehør. Finder du tilbehør og det ikke er i vores webshop så kan vi altid skaffe det hjem til dig.

 

Der blev ikke fundet nogle varer, der matcher dit valg.

Træpiller er blevet populære at fyre med. Det skyldes i stor stil, at det er en økonomisk løsning, der er yderst billig i forhold til mange andre typer brændsel.

Her i webshoppen sælger vi udelukkende Heatlets Premium træpiller – træpillerne leveres med fri fragt. Heatlets Premium er træpiller af højeste kvalitet. Træpillerne har en høj ensartethed og savsmuldet, som pillerne består af, kommer altid fra de samme savværker. Den høje ensartethed, som pillerne har, gør dem oplagte at bruge i nyere træpilleovne, som stiller høje krav til ensartethed og kvalitet.

Træ som brændsel

Træpiller er miljøvenlige i forhold til mange andre typer brændsel. Pillerne, og den måde de bliver fremstillet på, er godkendt som biobrændsel, hvorfor træpiller kan betragtes som CO2-neutrale. Pillerne bliver produceret af affaldstræ fra savværker, som producerer store mængder savsmuld. Det vil sige, at der ikke bliver brugt energi på at lave savsmuld for at kunne producere træpiller, savsmuldet er blot et affaldsprodukt fra industrien – hvilket vil sige, at det rent energimæssigt er ”gratis”. Hvis du har spørgsmål om, hvordan du skal fyre eller hvilke træpiller, du skal bruge i dit fyr, er du velkommen til at kontakte os, så rådgiver vi dig. Du finder vores kontaktoplysninger nederst på siden eller her.

Rent savsmuld

Det savsmuld, der bruges til at producere træpiller, er som sagt et affaldsprodukt fra store savværker. Men fordi det er et affaldsprodukt, betyder det ikke, at kvaliteten af savsmuldet er dårlig – tvært imod. Savsmuldet kommer ofte fra møbelindustrien. Tømmeret tørres i første omgang naturligt. Når det er afbarket, bliver det savet op i mindre stykker, hvorefter det tørres yderligere i tørreovne, til det er helt tørt. Først efter denne tørring bliver træet savet til i de rette størrelser. Lakering og behandling af træet sker først senere i produktionsprocessen, hvilket betyder, at alt det savsmuld, der samles op, er 100 procent rent og tørt og er perfekt til brændsel.

Hvordan bliver savsmuld til piller?

Savsmuldet bliver formet til piller eller briketter under voldsomt tryk. I nogen tilfælde hvor trykket ikke er tilstrækkeligt højt, er det nødvendigt at tilsætte et kunstigt bindemiddel. Alle Heatlets træpiller er produceret uden kunstigt bindemiddel. Pillerne er produceret af 100 procent rent træ – primært fyr og gran. De gode råmaterialer er altafgørende for træpillernes kvalitet. Gode råmaterialer er rent træ og savsmuld, som ikke indeholder urenheder som bark, sand og andet.

Brændværdi

Når der er høj ensartethed i træpillerne, opnås der høj brændværdi. Brændværdien angiver, hvor meget energi træpillerne afgiver ved afbrænding – det vil sige, hvor meget varme der frigives. En lav brændværdi ligger på under 4,8 kWh/kg, mens en høj brændværdi ligger på 5,0 kWh/kg og derover.

Der er tre afgørende faktorer, som spiller ind på brændværdien – pillernes ensartethed, vandindhold og askeindhold.

En høj ensartethed opnås ved at træpillerne kommer fra faste nøje udvalgte producenter, som leverer savsmuld af høj kvalitet. Når træpillerne har høj ensartethed betyder det, at du som forbruger ikke behøver at indstille dit fyr, hvis du handler samme type træpiller af høj kvalitet hver gang.

Desto lavere vandindhold desto højere effekt. Det betyder, at et lavt vandindhold giver en høj brændværdi. Træpillers vandindhold kan være på op til 10 procent, men de bedste træpiller har et vandindhold, som er lavere.

Askeindhold. Fælles for træpiller af høj kvalitet er, at de ikke danner lige så meget aske, som træpiller af dårlig kvalitet. Aske dannes af de urenheder, der er i pillerne. Urenheder kan være sand, bark og blade. Når træet er urent dannes der slagge. Slagge lukker for ilttilførslen i fyret og giver både en lav brændværdi og kræver oftere rengøring af fyret. Desto lavere askeindhold der er i træpillerne, desto mindre slagge dannes der, hvilket også giver højere brændværdi. Askeindholdet skal gerne ligge på under 0,5 procent.