Forside / Vidensbank / Hvad koster det at opvarme med brændeovn?
Brændeovn pris for opvarmning

Hvad koster det at opvarme med brændeovn?

Varme- og elregningerne har for mange været på himmelflugt gennem de seneste måneder.

Der har i nogle tilfælde været tale om tæt på en fordobling af udgifterne. Især husstande, der varmer med el eller naturgas er ramt.

Det har fået forbrugeren til at kigge på alternative varmekilder, og brændeovnen har igen vundet indtog i mange hjem.

Men hvordan er priserne på opvarmning sammenlignet med andre varmekilder? Og hvad er energiprisen for det mest gængse træbrænde?
Det har vi lavet nogle beregninger for herunder, som du kan forholde dig til i din vurdering af varmekilde.

Energipriser

Energipriserne er for nyttig varme. Energipriserne er udarbejdet fra statistikker for 2021, og de er et gennemsnit på landsplan. Priserne kan derfor være højere eller lavere, alt efter område.

Vi har til udregning af energipriserne for brænde brugt følgende formel, som du kan læse mere om på Skovforeningens hjemmeside.

  • Energi pr. rummeter = rumtæthed * virkningsgrad * fastmassetal * brændværdi