Forside / Shop / Røgsugere / exodraft / Røgsugere til pejse og brændeovne

Røgsugere til pejse og brændeovne

Optændingsbesvær
Hvis du har problemer med optændingen, kan det være fordi, du bruger forkert brænde eller mangler træk i skorstenen.
Trækket bliver skabt af forskellen på den høje temperatur i skorstenen og den koldere temperatur udenfor. Da skorstenen stadig er kold under optænding, er trækket begrænset, og det kan være svært at tænde op.
  • Exodraft Røgsuger RS (Horisontalt røgafkast)
    Til skorstene der slutter over tagryggen.
  • Exodraft Røgsuger RSV (Vertikalt røgafkast)
    Til områder med hård vindpåvirkning samt skorstene der slutter under tagryggen.

Viser alle 13 resultater

Viser alle 13 resultater

I hvert fjerde hjem med brændeovn eller pejs er der problemer, når der skal tændes op. Nogle af de hyppigste problemer er:

Vådt brænde

Det er vigtigt, at optændingsbrændet er tørt, og at du starter med små træstykker og pindebrænde. På den måde kan ilden hurtigt få fat og udvikle den varme, der skal til for at skabe et godt skorstenstræk.

Røg i stuen

Kommer der røg ud af brændeovnen eller pejseindsatsen, er skorstenstrækket som oftest for dårligt. Hvis du har et meget tæt hus, og især hvis du har emhætten igang i køkkenet, kan skorstenstrækket blive for svagt.

En anden årsag til røgudslip kan være utætheder ved røgrør og renselemme, hvor skorstenen så vil trække falsk luft, eller i sjældne tilfælde misforhold mellem størrelsen på brændeovnen eller pejseindsatsen og skorsten. Det er vigtigt at være opmærksom på, at det naturlige træk varierer afhængig af udetemperaturen hen over året og bliver påvirket af vejr og vind.

Faktorer som skorstenshøjden i forhold til høje bygninger eller lignende i nærheden kan også påvirke det naturlige træk negativt, skabe vindnedslag og dermed røg i stuen.

Ilden går ud
Ilt er med til at sikre en god forbrænding. Det er skorstenens opgave at “suge” røgen ud af brændeovnen eller pejseindsatsen og op gennem skorstenen samt at “trække” ilt ind gennem reguleringsspjældet på brændeovnen og dermed sikre tilførsel af frisk ilt til forbrændingen.

Hvis pejseindsatsen eller brændeovnen ikke brænder optimalt, kan det skyldes utætheder i skorstenen, eller at brændeovnen eller pejsen ikke passer til skorstenens dimension.

Røglugt og tilsodning
Når lågen soder til og der lugter af røg, skyldes det dårlig forbrænding med for lav temperatur. Problemet opstår, når du bruger vådt brændsel, eller skruer for langt ned for ilten, eller ikke har nok træk i skorstenen.

En god optimal forbrænding kræver høje temperaturer og tilstrækkelig ilt. Hvis du skruer for hurtigt ned for ilttilførslen, medfører det, at de ubrændte gasser og partikler går op gennem skorstenen og forårsager sod og ildelugtende røg.

Men det er ikke dig, der betjener ildstedet forkert!
Med et røgsugersystem fra exodraft får du optimal kontrol over trækket i skorstenen. Røgsugeren monteres på toppen af skorstenen og skaber det undertryk, som sikrer, at røggasserne trækkes op gennem skorstenen, i stedet for ud i stuen.

Ved hjælp af den tilhørende styring, kan du regulere trækket i skorstenen efter behov, så du kan nyde ilden i pejsen eller i brændeovnen uden gener.